Mobilní rozhlas
Povinné info
Úřední deska
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 
 

Administrator:
blaha.trs@tiscali.cz

Oznámení:
Dokument Platná od Zrušeno Ke stažení
Obecně závazná vyhláška 03/2017 - o prodeji obecních pozemků 4.12.2017   pdf
Obecně závazná vyhláška 02/2017 - o nočním klidu a některých aspektech ochran před obtěžováním nadměrným hlukem 24.5.2017   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2017 - o stanovení školského obvodu 20.9.2017   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2016 - o prodeji obecních pozemků 14.9.2016 4.12.2017 pdf
Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení umístěních v pozemcích ve vlastnictví městyse Velký Vřešťov 25.4.2016   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2015 - o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území 12.3.2015   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2014 - Regulace podomního a pochůzkového prodeje 11.2.2014   pdf
Příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce 02/2012 - kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 2.1.2013   jpg
Obecně závazná vyhláška 02/2012 - kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 18.12.2012   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2012 - o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území 18.12.2012   pdf
Dodatek č.2 obecně závazné vyhlášky 01/2011 - o místních poplatcích 1.1.2012   pdf
Dodatek č.1 obecně závazné vyhlášky 01/2011 - o místních poplatcích 10.8.2011   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2011 - o místních poplatcích 17.1.2011   pdf