Mobilní rozhlas
Povinné info
Úřední deska
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 
 

Administrator:
blaha.trs@tiscali.cz

Archiv 2016 * 2015 * 2014 * 2013 * 2012 * 2011 * 2010

Informace podle vyhlášky 259/2012 Sb. ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Územní plán Velký Vřešťov

Oznámení:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Schválený rozpočet na rok 2018 4.12.2017   pdf
Schválený rozpočtový výhled 2019 - 2020 4.12.2017   pdf
Rozpočtové opatření č. 3/2017 29.11.2017   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 24.11.2017 4.12.2017 pdf
Návrh rozpočtu na rok 2018 17.11.2017 4.12.2017 pdf
Oznámení SPÚ - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Velký Vřešťov, neznámí vlastníci, vlastníci neznámého pobytu 15.11.2017 30.11.2017 pdf
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy 15.11.2017 30.11.2017 pdf
Oznámení Volby prezidenta republiky 13.11.2017 13.1.2018 pdf
Oznámení Doplňovací volby do SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13.11.2017 6.1.2018 pdf
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Krélovehradeckého kraje 8.11.2017 25.11.2017 pdf
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Krélovehradeckého kraje 16.10.2017 2.11.2017 pdf
Rozpočtové opatření č. 2/2017 2.10.2017   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2017 - o stanovení školského obvodu 20.9.2017 10.10.2017 pdf
Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.9.2017 9.10.2017 pdf
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - těžba dřeva 18.9.2017 2.10.2017 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 6.9.2017 19.9.2017 pdf
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 29.8.2017 21.10.2017 pdf
Soudní exekutor - Usnesení - Dražební vyhláška 28.8.2017 4.11.2017 pdf
Rozpočtové opatření č. 1/2017 13.7.2017 1.10.2017 pdf
Ceník služeb poskytovaných Městysem Velký Vřešťov pro občany 1.7.2017   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 16.6.2017 27.6.2017 pdf
Informace registru práv a povinností - Sdelení o registraci zmeny agendy 5.6.2017   pdf
Informace registru práv a povinností - Sdelení o registraci zmeny agendy 24.5.2017   pdf
Obecně závazná vyhláška 02/2017 - o nočním klidu a některých aspektech ochran před obtěžováním nadměrným hlukem 24.5.2017   pdf
Soudní exekutor - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 5.5.2017 28.6.2017 pdf
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 28.4.2017   pdf
Schválený závěrečný účet za rok 2016 5.4.2017   pdf
Vyúčtování nákladů na likvidaci odpadu v městysu Velký Vřešťov za rok 2016 5.4.2017   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 25.3.2017 4.4.2017 pdf
Oznámení - obnova katastrálního operátu 21.3.2017 24.4.2017 pdf
Závěrečný účet za rok 2016 15.3.2017 4.4.2017 pdf
Čerpání rozpočtu 12/2016 6.3.2017   pdf
Rozpočet na rok 2017 opravený o změnovou položku 1382 23.2.2017   pdf
Rozpočtový výhled 2015 - 2019 23.2.2017   pdf
Rozpočet na rok 2017 21.2.2017   xlsx
Oznámení MÚ DKnL - SO - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Velký Vřešťov 7.2.2017 13.3.2017 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 16.1.2017 24.1.2017 pdf
Informace Finanční správy - Daň z nemovitých věcí 11.1.2017   pdf
Oznámení Státní veterinární správy - Ptačí chřipka 10.1.2017   pdf
Oznámení SPÚ - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Velký Vřešťov a v navazujících částech sousedících k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a k.ú. Boháňka - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 19.12.2016   pdf
Oznámení SPÚ - o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek 13.12.2016 14.1.2017 pdf
Návrh rozpočtu na rok 2017 12.11.2016   xlsx
Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení umístěních v pozemcích ve vlastnictví městyse Velký Vřešťov 25.4.2016   pdf
Oznámení UZSVM - Obec Velký Vřešťov - předání seznamu nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem 2.3.2016   pdf
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 9.11.2015   pdf
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 17.9.2015   pdf
Oznámení o KPÚ Lanžov 18.5.2015   pdf

 

Usnesení 2017

datum zasedání 24.1. 4.4. 27.6. 19.9. 4.12.          
v .pdf podepsaný 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17          

 

Kulturní a společenské akce:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Pozvánka na tradiční dlabání dýní

3.10.2017

3.11.2017 pdf
Pozvánka na tradiční dlabání dýní

3.10.2017

3.11.2017 pdf
Pozvánka na vyhlášení Vesnice Královehradeckého kraje 2017 do Přepych

7.8.2017

19.8.2017 pdf
Podzvičinsko - vyhodnocení fotosoutěže

13.10.2016

  pdf

 

Ostatní:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Svozový kalendář pro rok 2018 4.12.2017 31.12.2018 pdf
Oznámení o provozu ordinace MUDr. Klepáčové

8.11.2017

10.11.2017 pdf
Humanitární sbírka 31.10.2017 10.11.2017 pdf
Svozový kalendář pro rok 2017 2.1.2017 31.12.2017 pdf
Oznámení ČEPS o ořezu větví 22.12.2016   pdf
Výzva SFRŽP - dotace DČOV 14.10.2016 30.11.2017 pdf
Informace o placení daně z nemovitých věcí 10.8.2016   pdf
Informace k Elektronické evidenci tržeb 15.6.2016   pdf
Oznámení o otevření detašovaného pracoviště Krajského pozemkového úřadu v Trutnově

18.2.2016

  pdf
Informace pro občany - změny v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

9.12.2015

  pdf
Informace pro občany - Sociální služby 3.8.2015   pdf
Informace pro občany - vystavení průkazu ZTP 8.7.2015   pdf
Informace pro občany - základní registry 27.10.2014   pdf
Informace pro občany v oblasti sociálních služeb 27.10.2014   pdf