Povinné info
Úřední deska
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 
 

Administrator:
blaha.trs@tiscali.cz

Archiv 2015 * 2014 * 2013 * 2012 * 2011 * 2010

Informace podle vyhlášky 259/2012 Sb. ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Změna č. 1 Územního plánu Velký Vřešťov

Oznámení:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Oznámení SPÚ - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Velký Vřešťov a v navazujících částech sousedících k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a k.ú. Boháňka - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 19.12.2016   pdf
Oznámení SPÚ - o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek 13.12.2016 14.1.2017 pdf
Oznámení SPÚ - Komplexní pozemkové úpravy Sedlec 24.11.2016 9.12.2016 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 21.11.2016 29.11.2016 pdf
Veřejná vyhláška - o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území 15.11.2016 30.11.2016 pdf
Návrh rozpočtu na rok 2017 12.11.2016   xlsx
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 25.10.2016 1.11.2016 pdf
Záměr městyse pronajmout kiosek v autokempu 5.10.2016   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 7.10.2016 18.10.2016 pdf
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory 27.9.2016 13.10.2016 pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2016 - o prodeji obecních pozemků 14.9.2016 29.9.2016 pdf
Záměr městyse prodat část pozemku 27.9.2016 13.10.2016 pdf
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh 19.9.2016 4.10.2016 pdf
Výzva - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královehradeckém kraji - Kotlíkové dotace 13.9.2016 30.9.2016 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 5.9.2016 13.9.2016 pdf
Oznámení SPÚ - Komplexní pozemková úprava Velký Vřešťov 31.8.2016 15.9.2016 pdf
Oznámení o termínu konání voleb do zastupitelstev krajů 23.8.2016 8.10.2016 pdf
Oznámení o dovolené OU 20.7.2016 31.7.2016 pdf
Oznámení Spolku Podzvičinsko o výběrovém řízení na post Projektový/á manažer/ka Podzvičinska 4.7.2016 25.7.2016 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 20.6.2016 28.6.2016 pdf
Usnesení o nařízení dražebního jednání 15.6.2016 7.9.2016 pdf
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - Výstavba komunikace a parkovacích stání "Za kostelem", Velký Vřešťov 25.5.2016 7.6.2016 pdf
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 25.5.2016 7.6.2016 pdf
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 5.5.2016   pdf
Vyúčtování nákladů na likvidaci odpadu v roce 2015

26.4.2016

  pdf
Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení umístěních v pozemcích ve vlastnictví městyse Velký Vřešťov 25.4.2016   pdf
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2016 25.4.2016   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 22.4.2016 3.5.2016 pdf
Závěrečný účet Velký Vřešťov

15.4.2016

2.5.2016 pdf
Oznámení SPÚ - Zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Velký Vřešťov 7.4.2016 25.4.2016 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 29.3.2016 5.4.2016 pdf
Oznámení UZSVM - Obec Velký Vřešťov - předání seznamu nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem 2.3.2016   pdf
Záměr městyse pronajmout pozemky 1.3.2016   pdf
Záměr městyse prodat pozemek 25.2.2016 15.3.2016 pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe 13.1.2016   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 5.1.2016 14.1.2016 pdf
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 9.11.2015   pdf
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 17.9.2015   pdf
Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek 24.8.2015   pdf
Záměr prodeje pozemků 26.6.2015   pdf
Oznámení o KPÚ Lanžov 18.5.2015   pdf
Nový provozní řád Autokempu

22.4.2015

  pdf
Vyúčtování nákladů na likvidaci odpadu v roce 2014

10.4.2015

  pdf
Jak pomohla EU a ESF naší obci v roce 2014 10.4.2015   pdf
Změna č. 1 Územního plánu Velký Vřešťov 28.2.2015   pdf
Oznámení o změně v povolování kácení dřevin 16.2.2015   pdf

 

Usnesení 2016

datum zasedání 14.1. 5.4. 3.5. 28.6. 13.9. 18.10. 1.11. 29.11.    
v .pdf podepsaný 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16    

 

Kulturní a společenské akce:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Pozvánka na Rozsvícení vánočního stromu

19.11.2016

26.11.2016 pdf
Podzvičinsko - ukončení letní turistické sezóny

13.10.2016

  pdf
Podzvičinsko - vyhodnocení fotosoutěže

13.10.2016

  pdf
Letní kalendář akcí v Podkrkonoší 2016

12.7.2016

28.9.2016 pdf
Turnaj v malé kopané

29.6.2016

9.7.2016 jpg
Informace o příjezdových trasách do ZOO po dobu uzavírek ve Dvoře Králové nad Labem 21.6.2016 16.10.2016 pdf
Pozvánka na Vřešťovskou poutní slavnost

5.5.2016

8.5.2016 pdf
Pozvánka na Vítání jara v Podkrkonoší

22.4.2016

7.5.2016 jpg
Pozvánka na Otvítrání turistické sezóny na Zvičině

22.4.2016

7.5.2016 jpg
Pozvánka na výsadbu aleje ovocných stromů

29.3.2016

2.4.2016 pdf
Pozvánka na sjezd rodáků

16.3.2016

28.5.2016 jpg
Pozvánka na dětský karneval a maškarní ples

10.3.2016

19.3.2016 pdf

 

Ostatní:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Oznámení ČEPS o ořezu větví 22.12.2016   pdf
Oznámení o provozu ordinace MUDr. Klepáčové mezi svátky

13.12.2016

31.12.2016 pdf
Oznámení o sběru nebezpečného odpadu 14.11.2016 19.11.2016 pdf
Výzva SFRŽP - dotace DČOV 14.10.2016 30.11.2017 pdf
Informace o placení daně z nemovitých věcí 10.8.2016   pdf
Informace k Elektronické evidenci tržeb 15.6.2016   pdf
Oznámení o sběru nebezpečného odpadu 5.4.2016 23.4.2016 jpg
Oznámení o sběru železa a elektrozařízení 5.4.2016 16.4.2016 jpg
Oznámení ČEZ o přerušení dodávek elektřiny 29.2.2016 17.3.2016 pdf
Oznámení o otevření detašovaného pracoviště Krajského pozemkového úřadu v Trutnově

18.2.2016

  pdf
Oznámení o dovolené MUDr. Klepáčové

17.2.2016

24.2.2016 pdf
Svozový kalendář pro rok 2016 4.1.2016 31.12.2016 pdf
Informace pro občany - změny v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

9.12.2015

  pdf
Vyhodnocení fotosoutěže Podkrkonoší 2015

22.10.2015

  pdf
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 5.10.2015   pdf
Informace pro občany - Sociální služby 3.8.2015   pdf
Informace pro občany - vystavení průkazu ZTP 8.7.2015   pdf
Tisková zpráva - Cyklobusy v Podkrkonoší

27.5.2015

  pdf
Oznámení o ordinačních hodinách MUDr. Klepáčové

17.12.2014

  pdf
Informace pro občany - základní registry 27.10.2014   pdf
Informace pro občany v oblasti sociálních služeb 27.10.2014   pdf