Povinné info
Úřední deska
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 
 

Administrator:
blaha.trs@tiscali.cz

Archiv 2014 * 2013 * 2012 * 2011 * 2010

Informace podle vyhlášky 259/2012 Sb. ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Oznámení:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Veřejná vyhláška - o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území 25.11.2015 10.12.2015 pdf
Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových a podzemních vod 25.11.2015 11.12.2015 pdf
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 9.11.2015   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 2.11.2015 10.11.2015 pdf
Návrh rozpočtu na rok 2016 26.10.2015 10.11.2015 pdf
Záměr městyse pronajmout kiosek a prodejní stánek v autokempu 5.10.2015 21.10.2015 pdf
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti K. Bach ml. 30.9.2015 16.10.2015 pdf
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 17.9.2015   pdf
Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek 24.8.2015   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 14.8.2015 27.8.2015 pdf
Oznámení o dovolené OU 10.8.2015 23.8.2015 pdf
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek 7.8.2015 18.8.2015 pdf
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody 7.8.2015 25.11.2015 pdf
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek 3.8.2015   pdf
ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ 3.8.2015   pdf
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti K. Bach ml. 31.7.2015 15.8.2015 pdf
Zpráva o suchém období a výzva k omezenému hospodaření s vodou 27.7.2015   pdf
Záměr prodeje pozemků 26.6.2015   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 15.6.2015 23.6.2015 pdf
Oznámení o KPÚ Lanžov 18.5.2015   pdf
Veřejná vyhláška FÚ KHK 6.5.2015 1.6.2015 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 27.4.2015 5.5.2015 pdf
Nový provozní řád Autokempu

22.4.2015

  pdf
Vyúčtování nákladů na likvidaci odpadu v roce 2014

10.4.2015

  pdf
Jak pomohla EU a ESF naší obci v roce 2014 10.4.2015   pdf
Závěrečný účet Velký Vřešťov

10.4.2015

27.4.2015 pdf
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 25.3.2015 10.4.2015 pdf
Oznámení MÚ DKnL - Veřejná vyhláška - Oznámení opatřeníé obecné povahy, Změna číslo 1 územního plánu Velký Vřešťov 16.3.2015 31.3.2015 pdf
Oznámení o exekuci 9.3.2015 25.3.2015 pdf
Oznámení o záměru prodeje hasičské techniky a nabídka stromů k pokácení 27.2.2015 20.3.2015 pdf
Oznámení o změně v povolování kácení dřevin 16.2.2015   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 13.2.2015 23.2.2015 pdf
Oznámení Ministerstva životního prostředí - PpZPR Labe 9.1.2015 26.1.2015 pdf
Oznámení Ministerstva životního prostředí - NPP Labe 5.1.2015 20.1.2015 pdf

 

Usnesení 2015

datum zasedání 23.2. 5.5. 23.6. 27.8. 10.11.          
v .pdf podepsaný 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15          

 

Kulturní a společenské akce:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Pozvánka na adventní koncert

11.12.2015

19.12.2015 pdf
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu

18.11.2015

28.11.2015 pdf
... aby paměť lépe sloužila ... s trenérkou Mgr. A. Naimanovou

30.10.2015

5.11.2015 pdf
Zavírání sezóny na Zvičině 10.10.2015

29.9.2015

10.10.2015 jpg
Divadelní představení Rodina je základ státu ve Filharmonii HK na prosinec - přihlášky do 14.9.

11.9.2015

14.9.2015 pdf
Malý vřešťovský tábor a pozvánka na výlet

10.8.2015

28.8.2015 pdf
Vřešťovská lávka

7.8.2015

8.8.2015 jpg
Turnaj v malé kopané

29.6.2015

11.7.2015 pdf
Pozvánka na akci Soutěž o slaný koláč do Bílých Poličan

22.6.2015

19.8.2015 pdf
Pozvánka na zahájení cykloturistické sezóny v podkrkonoší

22.6.2015

2.7.2015 pdf
Letní kalendář akcí v Podkrkonoší 2015

2.6.2015

30.8.2015 pdf
Pozvánka nadivadelní hru Oskar a růžová paní 5.6.

25.5.2015

5.6.2015 pdf
Pozvánka na Vřešťovskou poutní slavnost

27.4.2015

10.5.2015 pdf
Pozvánka na Vítání jara a Zahájení sezóny na Zvičině

23.4.2015

2.5.2015 pdf
Pozvánka na Dětský karneval a Maškarní ples 28.3.

13.3.2015

28.3.2015 pdf
Pozvánka na přednášku Jak se dělá rodokmen

23.2.2015

3.3.2015 pdf
Pozvánka na přednášku o Albánských Alpách

5.2.2015

18.2.2015 pdf
Pozvánka na přednášku o Albánii

21.1.2015

28.1.2015 pdf

 

Ostatní:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Informace pro občany - změny v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

9.12.2015

  pdf
Oznámení o provozu ordinace MUDr. Klepáčové v průběhu svátků

8.12.2015

31.12.2015 pdf
Oznámení o odstávce systému pro výdej OP a cestovních dokladů

25.11.2015

31.12.2015 pdf
Upozornění pro vlastníky vozidel dočasně vyřazených z provozu

29.10.2015

30.12.2015 pdf
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu

26.10.2015

14.11.2015 pdf
Vyhodnocení fotosoutěže Podkrkonoší 2015

22.10.2015

  pdf
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 5.10.2015   pdf
Informace pro občany - Sociální služby 3.8.2015   pdf
Informace pro občany - vystavení průkazu ZTP 8.7.2015   pdf
Oznámení o dovolené MUDr. Klepáčové

22.6.2015

24.7.2015 pdf
Uzavírka žel. přejezdu u žst. Dvůr Králové n. L.

4.6.2015

11.6.2015 pdf
Tisková zpráva - Cyklobusy v Podkrkonoší

27.5.2015

  pdf
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu

27.4.2015

20.5.2015 pdf
Oznámení o prodeji kuřic

9.3.2015

17.3.2015 pdf
Oznámení o dovolené MUDr. Klepáčové

5.2.2015

18.2.2015 pdf
Svozový kalendář pro rok 2015 2.1.2015 31.12.2015 pdf
Oznámení o ordinačních hodinách MUDr. Klepáčové

17.12.2014

  pdf
Informace pro občany - základní registry 27.10.2014   pdf
Informace pro občany v oblasti sociálních služeb 27.10.2014   pdf