Mobilní rozhlas
Povinné info
Úřední deska
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 
 

Administrator:
blaha.trs@tiscali.cz

Archiv 2016 * 2015 * 2014 * 2013 * 2012 * 2011 * 2010

Informace podle vyhlášky 259/2012 Sb. ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Územní plán Velký Vřešťov

Oznámení:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Rozpočtové opatření č. 2/2017 2.10.2017   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2017 - o stanovení školského obvodu 20.9.2017 10.10.2017 pdf
Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.9.2017 9.10.2017 pdf
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - těžba dřeva 18.9.2017 2.10.2017 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 6.9.2017 19.9.2017 pdf
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 29.8.2017 21.10.2017 pdf
Soudní exekutor - Usnesení - Dražební vyhláška 28.8.2017 4.11.2017 pdf
Rozpočtové opatření č. 1/2017 13.7.2017 1.10.2017 pdf
Ceník služeb poskytovaných Městysem Velký Vřešťov pro občany 1.7.2017   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 16.6.2017 27.6.2017 pdf
Informace registru práv a povinností - Sdelení o registraci zmeny agendy 5.6.2017   pdf
Informace registru práv a povinností - Sdelení o registraci zmeny agendy 24.5.2017   pdf
Obecně závazná vyhláška 02/2017 - o nočním klidu a některých aspektech ochran před obtěžováním nadměrným hlukem 24.5.2017   pdf
Soudní exekutor - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 5.5.2017 28.6.2017 pdf
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 28.4.2017   pdf
Schválený závěrečný účet za rok 2016 5.4.2017   pdf
Vyúčtování nákladů na likvidaci odpadu v městysu Velký Vřešťov za rok 2016 5.4.2017   pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 25.3.2017 4.4.2017 pdf
Oznámení - obnova katastrálního operátu 21.3.2017 24.4.2017 pdf
Závěrečný účet za rok 2016 15.3.2017 4.4.2017 pdf
Čerpání rozpočtu 12/2016 6.3.2017   pdf
Rozpočet na rok 2017 opravený o změnovou položku 1382 23.2.2017   pdf
Rozpočtový výhled 2015 - 2019 23.2.2017   pdf
Rozpočet na rok 2017 21.2.2017   xlsx
Oznámení MÚ DKnL - SO - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Velký Vřešťov 7.2.2017 13.3.2017 pdf
Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva 16.1.2017 24.1.2017 pdf
Informace Finanční správy - Daň z nemovitých věcí 11.1.2017   pdf
Oznámení Státní veterinární správy - Ptačí chřipka 10.1.2017   pdf
Oznámení SPÚ - Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Velký Vřešťov a v navazujících částech sousedících k.ú. Cerekvice nad Bystřicí a k.ú. Boháňka - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 19.12.2016   pdf
Oznámení SPÚ - o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek 13.12.2016 14.1.2017 pdf
Návrh rozpočtu na rok 2017 12.11.2016   xlsx
Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení umístěních v pozemcích ve vlastnictví městyse Velký Vřešťov 25.4.2016   pdf
Oznámení UZSVM - Obec Velký Vřešťov - předání seznamu nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem 2.3.2016   pdf
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 9.11.2015   pdf
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 17.9.2015   pdf
Oznámení o KPÚ Lanžov 18.5.2015   pdf

 

Usnesení 2017

datum zasedání 24.1. 4.4. 27.6. 19.9.            
v .pdf podepsaný 1/17 2/17 3/17 4/17            

 

Kulturní a společenské akce:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Pozvánka na tradiční dlabání dýní

3.10.2017

3.11.2017 pdf
Pozvánka na vyhlášení Vesnice Královehradeckého kraje 2017 do Přepych

7.8.2017

19.8.2017 pdf
Podzvičinsko - vyhodnocení fotosoutěže

13.10.2016

  pdf

 

Ostatní:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Kotlíkové dotace 20.9.2017 10.11.2017 pdf
Svozový kalendář pro rok 2017 2.1.2017 31.12.2017 pdf
Oznámení ČEPS o ořezu větví 22.12.2016   pdf
Výzva SFRŽP - dotace DČOV 14.10.2016 30.11.2017 pdf
Informace o placení daně z nemovitých věcí 10.8.2016   pdf
Informace k Elektronické evidenci tržeb 15.6.2016   pdf
Oznámení o otevření detašovaného pracoviště Krajského pozemkového úřadu v Trutnově

18.2.2016

  pdf
Informace pro občany - změny v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

9.12.2015

  pdf
Informace pro občany - Sociální služby 3.8.2015   pdf
Informace pro občany - vystavení průkazu ZTP 8.7.2015   pdf
Informace pro občany - základní registry 27.10.2014   pdf
Informace pro občany v oblasti sociálních služeb 27.10.2014   pdf